Graduate Student Committee

Graduate Student Committee 2017-2018
People from the left to right: Xiuyuan Liu, Disheng Mao, Yang Liu,
Qingyang Liu, Yixin Xiang, Jieying Jiao, Wei Shi, Yishu Xue, Xiaokang Liu, Prince Allotey.

Graduate Student Committee 2017-2018

President: Yang Liu

Vice President: Yishu Xue
Treasurer: Wei Shi
Secretary: Disheng Mao
GSS Statistics Senators: Jieying Jiao, Xiaokang Liu
Members: Prince Allotey, Renjie Chen, Qingyang Liu, Xiuyuan Liu, Yixin Xiang, Xuan Zhang